gespecialiseerd in lichaamsgericht behandelen van baby's en peuters

Behandelmethodes

Vanuit het besef dat baby's heel kwetsbaar zijn, werk ik met methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor baby's. Deze zijn deels ontwikkeld vanuit de osteopatie tot een zelfstandige behandelvorm die nauw verwant is aan(baby)osteopatie. Ze zijn gericht op veiligheid, zachtheid en aandacht. Er wordt gewerkt vanuit een natuurlijke en integrale benadering. Dit is een andere werkwijze dan vanuit de osteopatie, waarbij vaak puur technische naar de klacht wordt gekeken.
Mijn methodes zijn zachter en milder dan klassieke babyosteopathie en worden door baby’s en hun ouders als heel prettig ervaren.
Tevens heb ik een speciale opleiding gevolgd voor traumaverwerking met baby’s. Hierdoor kan ik de stress en spanning, die je baby zo onrustig maakt wegnemen, waardoor je baby rustige, blijer en ontspannen wordt. Mijn aanpak is dus breeder dan klassieke osteopatie.

Tijdens de intake wordt dan ook ruim de tijd genomen voor het bespreken van de zwangerschap, de bevalling en de eerste periode. De ervaring leert, dat daar het begin van de meeste onrust en klachten ligt.

Belangrijk is het observeren van, kijken en luisteren naar de baby tijdens de behandeling. De non-verbale signalen en de reactie van het baby  geven een goede indicatie wat er met de baby aan de hand. Ook de ouders krijgen hierbij meer inzicht in wat er speelt.

Alle behandelmethoden die worden gebruikt  zijn zachte, subtiele manuele technieken waarbij door een lichte aanraking, zachte druk en beweging, het lichaam geholpen wordt om fysieke blokkades en onrust uit het lijfje los te laten en te verwerken. Er wordt niet mechanisch gewerkt, maar op een natuurlijke wijze ingespeeld, op dat wat het lichaam aangeeft en zijn  niet manipulatief van aard.
De term “less is more” is hier sterk van toepassing!

De behandeling wordt speels en zonder “moeten” uitgevoerd. Door de zachtheid van de behandeling is dit al geschikt vanaf de eerste week na de geboorte.

De methodes die gebruikt worden zijn:

Een behandeling bestaat vaak uit een combinatie van  bovengenoemde methodes.

 

Traumaverwerking bij baby´s

Vanaf de dag van geboorte proberen baby’s al te communiceren en het is verbazingwekkend hoe goed ze daar al in zijn!
Ze gebruiken niet alleen hun stem, maar ook heel hun lijfje. Wat betekent het als je baby zich overstrekt, je niet aankijkt, voortdurend herhalende bewegingen maakt, zeer onrustig is, veel huilt, te weinig of te veel slaapt of overmatig spuugt.

Bij traumaverwerking is inzicht in  pre-, pri- en postnatale stress en trauma´s uiterst belangrijk. Het observeren van en luisteren naar de baby is hierbij een belangrijk onderdeel. Het geeft inzicht in de non-verbale signalen en de reactie's van de baby. Tot ca. 6 maanden kan de baby duidelijk aangeven wat er met hem/haar is gebeurd gedurende de bevalling.

Tijdens de behandeling zal door een lichte aanraking, zachte druk en beweging, het lichaampje van je baby geholpen worden de spanning en traumatische ervaring los te laten.

 

Cranio Biodynamica

Hierbij wordt vanuit totaal perspectief naar het lichaam gekeken. Namelijk, welke verstorende patronen zijn er in het lichaam ontstaan door o.a. stress of een traumatische ervaring, waardoor het lichaam niet meer naar behoren kan functioneren. Dit kan zowel fysiek als emotioneel zijn. Deze therapie wordt vaak in combinatie met Cranio Sacrale therapie gegeven.
 

Cranio Sacraal therapie

Deze behandelwijze is ontstaan vanuit de osteopatie en heeft zich ontwikkeld tot zelfstandige behandelmethode.De  kracht van deze methode schuilt in de zachtheid van de werkwijze waardoor er een enorme rust ontstaat in het lichaam.
Hierbij wordt namelijk rechtstreeks gewerkt met het zenuwstelsel. De communicator is het bindweefsel dat zich als een deken om alles wat zich in het lichaam bevindt, dus ook het zenuwstelsel, heen ligt. Door zachte, lichte druk en beweging wordt, via het bindweefsel, het zenuwstelsel licht geprikkeld om vastzittende spanningen los te laten.


Metamorfose therapie

n.v.t


naar boven