gespecialiseerd in lichaamsgericht behandelen van baby's en peuters

Vechten of vluchten - eerste levensjaar

Als de situatie oncontroleerbaar wordt, zal het lichaam overgaan tot het aanmaken van cortisol om het lichaam alert en veilig te houden. Het zenuwstelsel kan deze overdosis niet aan en raakt op den duur volkomen overprikkeld. Het overlevingsmechanisme loopt vast, het bevriest als het ware (vecht-vlucht-freeze).
  
Door het blijven produceren van het stresshormoon ontstaat er nu een te hoge cortisol-spiegel. Het lichaam denkt nu de hele tijd dat het continue in staat van alertheid moet zijn. Doordat de cortisol-spiegel nu te hoog is, staan allerlei andere processen in het lichaam op een laag pitje o.a. ons verteringssysteem omdat dat te veel energie kost. Zolang het lichaam in deze stand blijft staan, is het niet in staat onderhoud te plegen en te herstellen. Er ontstaat een chronische stresssituatie. Het lichaam kan niet meer tot rust komen en er ontstaan symptomen zoals bovenstaand beschreven. In medische termen heet dit posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Door middel van huilen, overstrekken, vastklampen aan de moeder en bovenstaande mogelijke problemen wil jouw kleintje aangeven dat het ergens mee zit wat het niet zelf op kan lossen.

Deze uitingen worden vaak afgedaan als geboortstress, krampjes en kolieken, huiluurtje of moeilijke start. Er is nog steeds een alom heersende opvatting dat baby’s geen stress en spanning in hun lichaampje kunnen ervaren omdat ze nog zo jong en flexibel zijn. Niets is minder waar, de praktijk wijst tegenwoordig anders uit! 

De behandeling is er dan ook op gericht de freeze-reactie  en eventuele bewegingsblokkades op te heffen. Daarbij wordt je kindje geholpen de ervaring op een zachte manier te verwerken zodat het eindelijk tot rust kan komen.Tevens krijg je handvatten hoe hier mee om te gaan, zodat je je kindje ook zelf kunt helpen.

Ervaring leert dat hoe eerder de kleine geholpen wordt, de sneller de behandeling resultaat heeft.
Door de zachtheid van de behandeling is deze al geschikt vanaf de eerste week na de geboorte.