gespecialiseerd in lichaamsgericht behandelen van baby's en peuters

Vechten of vluchten - peuters

Het lichaam gaat nu over tot het aanmaken van het stresshormoon cortisol om het lichaam voor langere tijd toch alert en veilig te houden. Het zenuwstelsel kan dit op de duur niet meer aan en raakt zo overprikkeld dat het  overlevingsmechanisme vastloop, het bevriest als het ware (vecht-vlucht- freeze).

Het lichaam blijft nu stresshormonen produceren. Er ontstaat hierdoor een te hoge cortisol-spiegel. Allerlei andere processen in het lichaam worden nu op een laag pitje gezet o.a. ons verteringssysteem, omdat dat nu teveel energie kost. Er ontstaat een chronische stresssituatie. Zolang het lichaam in deze stand blijft staan is het niet in staat onderhoud te plegen en te herstellen. Het lichaam kan niet meer tot rust komen en er ontstaan symptomen zoals bovenstaand beschreven. In medische termen heet dit posttraumatisch stress- stoornis. Tevens kunnen er door een val of een ongeval  fysieke bewegingsblokkades ontstaan.

Een peuter is nog niet in staat aan te geven dat het hier last van kan hebben, maar uit dit vaak in bovenstaande problemen. Als deze situatie in het lichaam aanhoudt, kan dit in de toekomst een belemmering zijn voor je kind, om zich optimaal te ontwikkelen.

De behandeling is er dan ook op gericht de freeze-reactie  en  eventuele bewegingsblokkades op te heffen. Daarbij wordt je peuter geholpen het gebeuren op een zachte manier te verwerken, waardoor deze tot rust kan komen.
Tevens krijg je als ouder handvatten hoe hier zelf mee om te gaan, zodat je je kind kunt helpen met de verwerking.