gespecialiseerd in lichaamsgericht behandelen van baby's en peuters

Vechten of vluchten - baby's

Verklaring van het gedrag van je baby.


Mogelijke oorzaken:

- een lange en/of moeilijke bevalling
-
een snelle bevalling ( binnen een halve dag)
- teruggeduwd worden of gedraaid i.v.m. stuitligging of sterrenkijker,
  of met geweld eruit worden getrokken
- gehaald worden met een vacuümpomp of tangverlossing
- een keizersnede
- inleiden van de bevalling
- een ruggenprik bij de moeder
- de navelstreng rond het nekje
- couveuseopname
- ziekenhuisopname

Verklaring gedrag.

Deze bovenstaande, soms voor de baby levensbedreigende situaties, veroorzaken in het lichaam van je baby namelijk een acute response vanuit ons overlevingsmechanisme waarmee ons vecht-vlucht reactie in werking wordt gesteld. Het hele lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht om te overleven. De aanmaak van adrealine wordt geactiveerd om te kunnen vechten of vluchten.
Echter een baby kan op dat moment  geen van beide!

Als de situatie oncontroleerbaar wordt, zal het lichaam overgaan tot het aanmaken van het stresshormoon cortisol om het lichaam alert en veilig te houden. Het zenuwstelsel kan deze overdosis niet aan en raakt op den duur volkomen overprikkeld. Het overlevingsmechanisme loopt vast, het bevriest als het ware (vecht-vlucht-freeze).
  
Door het blijven produceren van het stresshormoon ontstaat er nu een te hoge cortisol-spiegel. Het lichaam denkt nu de hele tijd dat het continue in staat van alertheid moet zijn. Doordat de cortisol-spiegel nu te hoog is, staan allerlei andere processen in het lichaam op een laag pitje o.a. ons verteringssysteem omdat dat te veel energie kost. Zolang het lichaam in deze stand blijft staan, is het niet in staat onderhoud te plegen en te herstellen. Er ontstaat nu een chronische stresssituatie. Het lichaam kan niet meer tot rust komen en er ontstaan symptomen zoals bovenstaand beschreven. In medische termen heet dit posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Tevens kan er tijdens het bevallingsproces op schedelbeenderen, ruggengraat en bekken, bewegingsblokkades zijn ontstaan. Deze kunnen pijn en/of ongemak veroorzaken.

Via huilen en bewegen, het enige communicatiemiddel dat je baby heeft, probeert het je te vertellen dat het ergens mee zit wat het niet zelf op kan lossen. Deze uitingen worden vaak afgedaan als geboortestress, krampjes en kolieken, huiluurtje of moeilijke start. Er is nog steeds een alom heersende opvatting dat baby’s geen stress en spanning in hun lichaam kunnen ervaren omdat ze nog zo jong en flexibel zijn. Niets is minder waar, de praktijk wijst tegenwoordig anders uit!

Als deze situatie in het lichaam aanhoudt en niet wordt opgelost, moet het lichaam van de baby zich tijdens zijn/haar groei zien aan te passen, met alle gevolgen van dien!

Veel ouders zijn zich niet bewust van de emotionele en lichamelijke impact die een geboorte heeft op dit nieuwe mensje en de eventuele problemen die daardoor ontstaan.

De behandeling is er dan ook op gericht de freeze-reactie  en eventuele bewegingsblokkades op te heffen.
Daarbij wordt je baby geholpen het gebeuren op een zachte manier te verwerken zodat het eindelijk tot rust kan komen. Tevens krijg je handvatten hoe hier mee om te gaan, zodat je je baby ook zelf kunt helpen.

Ervaring leert dat hoe eerder de baby geholpen wordt, de sneller er resultaat wordt bereikt.
Door de zachtheid van de behandeling is deze daarom al geschikt vanaf de eerste week na de geboorte.