gespecialiseerd in lichaamsgericht behandelen van baby's en peuters

Problemen in de peutertijd

De peutertijd kan een heftige tijd zijn, voor zowel de ouders als de peuter.

Problemen waar je tegenaan zou kunnen lopen, zijn:
 • niet willen slapen of alleen maar bij jullie in bed
 • iedere keer huilend wakker worden
 • gauw boos, driftbuien
 • agressief, bijten, slaan
 • angstig zijn
 • claimen van moeder
 • gestrest, niet lekker in zijn/haar velletje zitten
 • niet willen eten of slecht eten
 • buikpijn, problemen met de stoelgang
 • niet tegen harde geluiden kunnen
 • schrikachtig, gauw bang, snel overprikkeld
 • motorische achterstand zoals: stijf bewegen, niet goed kunnen omrollen, zitten, kruipen, lopen
 • niet goed groeien
 • slechte spraakontwikkeling


Mocht de klacht of het probleem van jouw kind er niet bijstaan, neem dan vrijblijvend contact op.

 

Bijzondere situaties


geboorte broertje of zusje waardoor peuters gedrag gaan vertonen zoals:
- claimen moeder of juist boos zijn op haar
- plotseling problemen hebben met eten, ontlasting of slapen
- driftbuien en een kort lontje
- afreageren op de baby door te knijpen, stoten etc.

een  ziekenhuisopname met narcose bv buisjes plaatsen, weghalen amandelen of een operatie met als gevolg:
- niet meer willen slapen
- boos zijn op de ouders
- onrustig gedrag
- niet meer alleen durven zijn
- niet meer eten.
- klachten over buikpijn

shock na overlijden in de familie:
- daardoor niet willen slapen, niet alleen durven zijn
- slecht eten, klagen over buikpijn

ongeluk (je) bijv. hard vallen op straat, van de bank of vallen van een trap.
Het hoeft niet altijd een hersenschudding te zijn. Echter de impact van een val of een klap, kan op latere leeftijd problemen geven op zowel fysiek als cognitief vlak of problemen met leren en schrijven.


Bovenstaande symptomen kunnen terug te voeren zijn op een, voor het kind, overweldigende situatie die emoties, schrik en/of pijn heeft veroorzaakt. Een peuter is niet altijd in staat dit goed te hanteren en/of te verwerken of er uiting aan te geven. Veel ouders zijn zich niet bewust, van de emotionele en lichamelijke impact die kleine en grote gebeurtenissen op hun kind kunnen hebben. Tevens kan de oorsprong van een klacht al bij de geboorte liggen.


Vechten of vluchten?

Een kind kan een simpele gebeurtenis al als zeer bedreigend ervaren. Hierdoor ontstaat er in het lichaam van je kind een acute response vanuit ons overlevingsmechanisme, waarmee ons vecht-vlucht reactie in werking wordt gesteld. Het hele lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht om te overleven. De aanmaak van adrealine wordt geactiveerd om zo snel mogelijk te kunnen vechten of vluchten.
Als de situatie door het kind echter als te overweldigend wordt ervaren en het niet de response kan geven van vechten of vluchten blijft het overlevingsmechanisme steken.
Lees meer


Mocht je een of meerdere bovenstaande problemen bij je kindje herkennen,
blijf er dan niet mee zitten maar maak een afspraak.

Er is echt iets aan te doen!

naar boven